Տուր Իտալիայում Մարիո Բրունելլոյի և Գևորգ Դաբաղյանի մասնակցությամբ

Սեպտեմբերի 12, 14, 16-ին Իտալիայում տեղի ունեցավ տուր համերգաշար Մարիո Բրունելլոյի և Գևորգ Դաբաղյանի
մասնակցությամբ