Դուդուկի միջազգային երգեհոնային Փառատոն Կալինինգրադ քաղաքում

Սեպտեմբերի 30-ին մասնակցել է Կալինինգրադ քաղաքում տեղի ունեցած դուդուկի միջազգային Երգեհոնային
Փառատոնին՝ Դուդուկի և երգեհոնի մենահամերգին